Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji crpne stanice "Bukovlje 2" i vodovodne mreže visoke zone u naselju Bukovlje

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Više informacija