Stručni nadzor nad izgradnjom obiteljske kuće i pomoćne građevine Fenomen Plitvice

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Više informacija