Stručni nadzor izgradnje-rekonstrukcije nerazvrstane ceste Gornja Bebrina, Ruščica i Klakar kroz podmjeru

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Više informacija