Stručni nadzor nad izvođenjem izložbeno-prezentacijskog prostora s eksperimentalnim istraživačkim bazenom sportske dvorane Martinovka- Fakultet elektrotehnike i računalstva

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Više informacija