Energetska obnova građevina pod zaštitom Ministarstva kulture Kulturni centar Vis, Grad Vis

Energetska obnova građevina pod zaštitom Ministarstva kulture Kulturni centar Vis, Grad Vis
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Više informacija