Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije 4 poslovne građevine Zagrebačke pivovare na adresi Ilica 224, Zagreb

Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije 4 poslovne građevine Zagrebačke pivovare na adresi Ilica 224, Zagreb

Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije 4 poslovne građevine Zagrebačke pivovare na adresi Ilica 224, Zagreb

Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije 4 poslovne građevine Zagrebačke pivovare na adresi Ilica 224, Zagreb

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Više informacija