Energetska obnova višestambene zgrade Marka Marulića 8, 8a, Karlovac

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Više informacija