Stambeno – poslovna građevina u Cesarčevoj ulici, Slavonski Brod

  • izvedbeni projekt
  • stručni nadzor nad izvođenjem radova
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Više informacija