Hotel Bastion, Zadar

Energetski pregled u svrhu izdavanja energetskog certifikata za Hotel Bastion u Zadru.