Vila Astra, Lovran

Energetski pregled u svrhu izrade energetskog certifikata za Vilu Astra u Lovranu.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Više informacija