Eletrotehnička i ekonomska škola, Nova Gradiška

Energetski pregled i izrada energetskog certifikata za Eletrotehničku i ekonomsku školu u Novoj Gradišci.