Hotel Vila Ružica, Crikvenica

Energetski pregled i izrada energetskog certifikata za Hotel Vila Ružica u Crikvenici.