Galerija „Ružić“, Tvrđava Brod

  • stručni nadzor nad rekonstrukcijom
  • ishođena uporabna dozvola