Galerija „Ružić“, Tvrđava Brod

  • stručni nadzor nad rekonstrukcijom
  • ishođena uporabna dozvola
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Više informacija