Spremnički prostor hidrokrekinga u INA d.o.o. RNR Rijeka

  • glavni projekt
  • izvedbeni projekt
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Više informacija