Obnova nakon potresa

1. DETALJNI STATIČKI PREGLED

Stručno mišljenje o stanju građevine

2. HITNA SANACIJA NAKON POTRESA

Elaborat popravka nekonstruktivnih elemenata/Projekt popravka kontrukcije

3. KONSTRUKCIJSKA OBNOVA

Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije/ Projekt obnove konstrukcije zgrade

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Više informacija