Izvođenje radova na spomenicima kulture

Postupanje s kulturnim dobrima, zaštita i njihovo očuvanje propisano je određenim uvjetima te nužnom razinom dokumentacije i dokumentacijskim standardima za pojedine vrste kulturnih dobara.

Alfa – INŽENJERING d.o.o. posjeduje licencu Ministarstva kulture za izvođenje radova projektiranja i nadzora u građenju zaštićenih spomenika kulture.

Posebno smo ponosni na:

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Više informacija