Projektiranje

Naše stručne kvalifikacije za obavljanje poslova projektiranja rezultat su višegodišnjeg radnog iskustva na projektiranju svih faza projekata, a voditelji građevinskog i strojarskog tima poduzeća Alfa–Inženjering d.o.o. članovi su Hrvatske komore inženjera građevinarstva/strojarstva i eksperti su za pojedini dio radnih zadataka.

Za Vas radimo (za sve stambeno-poslovne građevine, poljoprivredne građevine, industrijske građevine!):

GLAVNE PROJEKTE – skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te drugih propisanih i određenih zahtjeva i uvjeta.

Glavni projekt ovisno o vrsti građevine odnosno radova, sadrži:

  • arhitektonski projekt
  • građevinski projekt
  • elektrotehnički projekt
  • strojarski projekt
  • projekt vodovoda i kanalizacije
  • projekt zaštite od požara
  • projekt zaštite na radu
  • troškovnik projektiranih radova.

IZVEDBENE PROJEKTE kojima se razrađuje tehničko rješenje dano glavnim projektom. Izvedbeni projekt mora biti izrađen u skladu s glavnim projektom.

PROJEKTE UKLANJANJA GRAĐEVINE kojima se tehnički razrađuju rješenja, odnosno postupak i način uklanjanja građevine.

Kako bismo osigurali što bolju realizaciju svake konstrukcije, usko surađujemo sa svim investitorima i gotovo uvijek konačan proizvod za naše klijente donosi više od očekivanog!

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Više informacija