Stambene građevine u Vrazovoj ulici, Slavonski Brod

  • izrada građevinskog projekta konstrukcije
  • stručni nadzor nad izvođenjem radova
  • ishođena uporabna dozvola