Stručni nadzor u građenju

Pod obavljanjem poslova stručnog nadzora građenja podrazumijeva se obavljanje svih poslova kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje, a obavlja ga nadzorni inženjer. Vršimo uslugu nadzora za izvođenje radova na građevinama visokogradnje, niskogradnje, industrijskih građevina i kulturnih dobara.

Pri vršenju nadzora, uz savjetovanje investitora, osiguravamo građenje sukladno odobrenoj dozvoli, kvalitetno i u željenom roku pri čemu aktivno sudjelujemo u iznalaženju tehničkih rješenja pri gradnji.

Zakon o gradnji, NN 153/13

Zakon o prostornom uređenju, NN 153/13

Zakon o građevinskoj inspekciji, NN 153/13

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje NN 78/15

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Više informacija