Koordinator za zaštitu na radu

Svrha zaštite na radu je sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u svezi s radom te zaštita radnog okoliša i sastavni je dio organizacije rada i izvođenja radnog procesa.

U sladu sa odredbama Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima, Alfa – INŽENJERING d.o.o. obavlja poslove koordinacije kao:

1. Koordinator za zaštitu na radu u fazi izrade projekta – Koordinator I:

  • koordinacija primjene načela zaštite na radu;
  • izrada plana izvođenja radova;
  • izrada dokumentacije, odnosno elaborata zaštite na radu.

2. Koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – Koordinator II:

  • izvođenje odgovarajućih postupaka kako bi se osiguralo da poslodavci i druge osobe dosljedno primjenjuju načela zaštite na radu i izvode radove u skladu s planom izvođenja radova;
  • usklađivanje plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu;
  • osiguranje suradnje i uzajamnog izvješćivanje svih izvođača radova i njihovih predstavnika;
  • provjeravanje provode li se radni postupci na siguran način i usklađivanje propisanih aktivnosti;
  • osiguranje pristupa gradilištu samo osobama koje su na njemu zaposlene i osobama koje imaju dozvolu ulaska na gradilište.

Zakon o zaštiti na radu, NN 71/14, 118/14, 154/14

Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima, NN 51/08

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Više informacija