Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Poduzeće Alfa inženjering d.o.o. u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - 2" iz programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. provodi projekt pod nazivom „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) – Alfa inženjering d.o.o.“. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Provedba projekta započela je 3. veljače 2020., a trajanje projekta je 12 mjeseci, odnosno do 3. veljače 2021.

Projekt "Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – Alfa inženjering d.o.o." usmjeren je na povećanje konkurentnosti i jačanje tržišne pozicije tvrtke Alfa inženjering d.o.o. u djelatnosti projektiranje (idejni projekti, glavni projekti, izvedbeni projekti, troškovnici, projekti energetske obnove, legalizacija…), stručni nadzor i energetsko certificiranje (energetski pregledi, izdavanje energetskih certifikata, energetski pregledi velikih poduzeća).
Kroz projekt je predviđena nabava softvera za izradu projektantske dokumentacije, hardvera na kojem će se koristiti softver i oprema za umrežavanje, aktivnosti promidžbe i vidljivosti te upravljanje projektom. Projekt će omogućiti, uz zadržavanje postojećih djelatnika i zapošljavanje 2 nova djelatnika. 

Ukupna vrijednost projekta: 1.188.500,96 HRK
Ukupni prihvatljivi troškova: 935.240,77 HRK
Iznos bespovratnih sredstava: 652.798,06 HRK

Sadržaj objave isključiva je odgovornost tvrtke Alfa inženjering d.o.o. 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Više informacija